Sjukskötare


Beskrivning

Vi söker dig som vill planera, leda och delta i vårdarbetet.

Kvalifikationer

Du förutsätts ha en sjukskötarutbildning, god ledar- och samarbetsförmåga samt vara flexibel. Dokumenterad ledarutbildning ses som en merit.

Ansökan skickas till

Ansökan med CV och löneanspråk riktas till Barnhemsföreningen Sparvboet, Bangatan 2, 66900 Nykarleby eller per e-post sara.dahl@sparvboet.fi

Kontaktinformation

För mer information kan du kontakta verksamhetsledare Sara Dahl 06 781 0110.

Om Sparvboet

Sparvboet fungerar idag som ett boende för personer med utvecklingsstörning. Vi erbjuder även korttidsvård. Fram till mitten av 1980-talet fungerade Sparvboet som barnhem, men verksamheten övergick gradvis till att omfatta omsorgen av förståndshandikappade. Verksamheten vid Sparvboet inleddes 1 februari 1919 då Anna Nordqvist inledde barnhemsverksamheten i sitt hem. Sparvboet finns fortfarande på Bangatan 2, mitt i Nykarleby, där gamla barnhemmet fanns. Ett nytt barnhem uppfördes 1963 som vi verkar i idag. Barnhemsföreningen Sparvboet r.f. grundades 16 december 1958 och föreningen driver fortsättningsvis verksamheten i Sparvboet.

Adress

Sparvboet

Sparvboet
Bangatan 2
66900 NYKARLEBY

http://www.sparvboet.fi/