Timlärare


Beskrivning

Timlärare i bisyssla, engelska

Timlärare i bisyssla, svenska

För tiden 15.12 2021-31.12 2022

Ansökan skickas till

Ansökningar via vårt elektroniska system.

Kontaktinformation

Mera information fås av språkkoordinator Åsa Fagerudd, asa.fagerudd@novia.fi eller prefekt Camilla Ekman 040 563 6965.

Om Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 340 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer. 

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande.  Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Adress

Novia

PB 6, 65201 Vasa
Tfn (06) 328 5555
Fax (06) 328 5117
antagningsservice@novia.fi

https://www.novia.fi