Rektor


Beskrivning

Rektors uppgifter och valet av rektor regleras av universitetslagen (558/2009) 17 § och 18 §. Till uppgifterna hör att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande vid Åbo Akademi samt ansvara för att akademin utvecklas som ett högklassigt utbildnings- och forskningsuniversitet med hållbar ekonomi. Ytterligare en central uppgift är att stärka Åbo Akademis konkurrenskraft, inflytande och position inom forskning och utbildning såväl nationellt som internationellt.

Kvalifikationer

Den som väljs till rektor ska ha avlagt doktorsexamen, ha bevisad professorskompetens samt i praktiken visad god ledarförmåga. Ytterligare ska personen ha sådan förmåga och yrkesskicklighet som behövs för att framgångsrikt sköta rektors uppgifter.
Förvaltningsspråket vid Åbo Akademi är svenska (universitetslagen 558/2009). Ytterligare förväntas sådana kunskaper i finska och engelska som skötsel av uppdraget kräver.

Ansökan skickas till

Ansökan, cv och löneanspråk lämnas in via Åbo Akademis elektroniska ansökningsformulär (www.abo.fi/jobb)

 

Kontaktinformation

Upplysningar om rektorsuppdraget ges av styrelseordförande Thomas Wilhelmsson, tfn +358 (0)50 301 9305 och av direktör för universitetsservice Heidi Backman, tfn +358 (0)40 590 7297.
Läs mera på www.abo.fi/jobb

Adress

Åbo Akademi

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

eller

Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 VASA

http://www.abo.fi