Försäljningssekreterare


Beskrivning

Till vår Närpes enhet lediganslår vi en tjänst som försäljningssekreterare, nuvarande tjänsteinnehavare går i pension i Juni 2022.
Tjänsten kommer att beträdas direkt vid årsskiftet eller vid lämplig tidpunkt.
Till arbetsuppgifterna hör kundbetjäning, orderbehandling, beställningar samt fakturering. Den nya personen skall också vara med i samarbete med Vandas motsvarande team.

Kvalifikationer

Du kan vara den person vi söker, om

- du kan kommunicera på svenska, finska och engelska
- du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- du har bra samarbetsförmåga och fungerar bra I ett litet team
- trädgårdsutbildning är inte ett måste
 

Ansökan skickas till

ANSÖKAN SKICKAS TILL:
Peter Söderback, Tegelbruksvägen 3, 64200 Närpes eller peter.soderback@schetelig.com

 

 

 

Kontaktinformation

KONTAKTINFORMATION: Peter Söderback, peter.soderback@schetelig.com tel. 0400 749 494

Om Schetelig Oy

Schetelig koncernen är femte generationens familjeföretag, vilken betjänar alla trädgårdens yrkessektorer. Oscar Schetelig grundade
Oy Schetelig Ab redan 1929.

Schetelig koncernen är ett mångsidigt trädgårdsföretag vilket är verksamt inom tre sektorer: Yrkesodling, Offentlig miljö och grönområden samt Hobbyodling.
Till koncernen hör Schetelig Oy och Oy Ansari-Yhtymä samt två utländska dotterbolag, varav det ena i Ryssland och det andra i Slovakien.
Bolaget i Slovakien har också verksamhet i Ungern och Tjeckien.
Se företagets video:
www.schetelig.com/schetelig-konserni

Adress

Schetelig Oy

Schetelig Oy

Tegelbruksvägen 3, 64200 Närpes
tel. 0400 324 200  

http://www.schetelig.com