BYGGNADSINGENJÖR eller BYGGNADSMÄSTARE


Beskrivning

Vi söker BYGGNADSINGENJÖR eller BYGGNADSMÄSTARE
för heltidsarbete. Jobbet börjar inom kort.

Kvalifikationer

Vad vi förväntar oss av dig:
– Byggnadsingenjörs eller -mästares examen
– Tidigare arbetserfarenhet som ansvarig arbetsledare
– Goda samarbets- och ledaregenskaper
– Förmåga för självständiga lösningar
– Goda IT-kunskaper
– Goda kunskaper i finska språket

Ansökan skickas till

Skicka in en fritt formulerad arbetsansökan senast
29.10.2021 till adressen heino.puskala@rakennuspuskala.fi

Kontaktinformation

För vidare tilläggsinformation kontakta vd Heino Puskala
0400 668 366.

Om Rakennus Puskala Oy

År 1988 grundad Rakennus Puskala Oy är ett byggnadsföretag som verkar i Karlebynejden.
Vi håller på med sanering av affärslokaler ocn nybygge.

Adress

Rakennus Puskala Oy