MEKANIKER FÖR MEDICINSK APPARATUR


Kvalifikationer

Behörighetskrav för befattningen är lämplig tekniker- eller yrkeskolexamen inom el- och automation samt arbetserfarenhet. För arbetsuppgifterna behövs god förmåga att använda svenska och finska språken i tal och skrift.
Samarbetsförmåga, språkkunskaper i engelska, samt förmåga att arbeta självständigt räknas som en fördel. Befattningen kan även medföra dejourering samt arbete kvällar och veckoslut.

Ansökan skickas till

Ansökan jämte CV, studie-, arbets- och språkintyg sänds till: Malmska fastigheter, Tommy Nordlund, Pb 111, 68601 Jakobstad.
Märk kuvertet med ”Mekaniker - Malmska”.
Ansökningshandlingarna returneras ej.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter,
Direktör Tommy Nordlund, tfn 06 786 2332,
tommy.nordlund@malmska.fi
Servicechef Mikael Snellman, tfn 06 786 2333,
mikael.snellman@malmska.fi

Om Malmska fastigheter

Malmska fastigheters verksamhetsområde är uthyrning och underhåll av fastigheter.

Adress

Malmska fastigheter

Bottenviksvägen 1, 68601 Jakobstad