FARTYGSKLARERARE


Kvalifikationer

Är du flitig, noggrann, språkkunnig, flexibel och intresserad av sjöfart samt av att arbeta i en internationell miljö så kan du vara personen vi söker. Du jobbar främst i Karleby, vilken också är din anställningsort, men även andra hamnar där vi har verksamhet.

Kontaktinformation

Bekanta dig med oss på sidorna www.rauanheimo.com eller begär ytterligare information av Ship Agency Manager Joel Salmela tfn 020 777 1339 eller joel.salmela@rauanheimo.com

Om Rauanheimo

Rauanheimo är verksamt inom stuveri, fartygsklarering och spedition vid hamnarna i Karle-
by, Björneborg, Hangö, Helsingfors, Lovisa, Fredrikshamn, Kotka, Torneå, Uleåborg och Rahja.

Bolaget hör till affärsgruppen KWH Logistics som är en del av framgångsrika KWH koncernen.
Rauanheimo grundades år 1884 och har en lång erfarenhet och ett gediget kunnande inom
hamn- och skeppningsbranchen. Bolaget sysselsätter ca 220 personer. Omsättningen år 2020
uppskattas till ca. 115 miljoner euro.

Adress

Rauanheimo