RÄTTSBITRÄDE


Beskrivning

En tjänst som RÄTTSBITRÄDE vid Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå, Jakobstad kan sökas senast 11.10.2021 kl. 16:15.

Ansökan skickas till

www.valtiolle.fi
(ID: 25-1017-2021).

Om Mellersta Österbottens och Österbottens Rättshjälpsbyrå

Rättshjälpsbyrån är ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde. Dess uppgift är att tillhandhålla rättshjälpstjänster. Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå hör från och med 1.10.2016 till Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.

Adress

Mellersta Österbottens och Österbottens Rättshjälpsbyrå
http://www.valtiolle.fi