TEKNISK DISPONENT


Ansökan skickas till

Direkt länk
till ansökningen finns på adressen: karlebykyrkligasamfallighet.fi/arbetsplatser

Kontaktinformation

Läs mer och ansök senast ons. 6.10.2021 kl. 12.00 via den
elektroniska rekryteringstjänsten KirkkoHR. 

Adress

Karleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrkliga samfällighet

Gustaf Adolfsgatan 16, 67100 Karleby

tfn 06 8296 111