SERVICERÅDGIVARE


Ansökan skickas till

Skicka din arbetsansökan och ditt cv senast
den 18.10.2021 på adressen: www.wasatalent.fi

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter om tjänsten ger:
Jenni Kuusisto, 050 518 9448 eller jenni.kuusisto@wasatalent.fi

Adress

Karleby energi
http://www.kokkolanenergia.fi/fi/index.asp