Seniorrådgivare


Beskrivning

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en seniorrådgivare med ansvar för organisationens elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem
 
Tjänsten innefattar, inom ramen för  ESDH-systemet, arbete med systemadministration, projektledning av implementering och leverantörshantering, drift och processer i vår elektroniska arkivering, ärendehantering och mötesdokumentation.
 
Teamet håller på att genomföra en större uppgradering och standardisering av vårt elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem, som är baserat på Public 360 och tillhörande applikationer. Du kommer att ansvara för:

- projektledning
- underhåll av diarieplan
- övning/utbildning, inbegripet ledning av Nordens hus superanvändarorganisation
- analys och utveckling av digitalt stöd av utvalda processer
- Nordens hus samarbete med Rigsarkivet gällande arkivering.

Utöver ovannämnda uppgifter ska du tillsammans med närmaste chef arbeta med it-portföljförvaltning och se till att dokumentation och processer på det övriga it-området är uppdaterade och korrekta.

Kvalifikationer

Kravprofil

- Du ska ha en relevant akademisk bakgrund (t.ex. en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande) kompletterad med it-projektledarutbildning och minst sex års relevant yrkeserfarenhet, gärna inom offentlig förvaltning eller internationella organisationer.
- Dokumenterad erfarenhet avadministration av elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem, it-projektledning, digital ärendehantering, inbegripet förståelse av vikten av bra metadata och kvalitetssäkring av data.
- Du ska kunna formulera dig väl både muntligt och skriftligt på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska).

Vi lägger stor vikt vid att du är kreativ och lösningsorienterad, och att du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågor. Du ska både kunna arbeta självständigt och vara bra på att samarbeta med andra och ha goda sociala färdigheter.

Kontaktinformation

För mer information se www.norden.org
 
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta IT- og Servicechef Kasper Hartø på mail kashar@norden.org eller mobil: +45 40 81 28 29. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv