ANSVARIG UTGIVARE


Beskrivning

Som ansvarig utgivare för Syd-Österbotten leder du utvecklingen av den digitala lokaljournalistiken tillsammans med redaktionen. Du är ytterst ansvarig för tidningens journalistik och publicistik samt leder det journalistiska arbetet på daglig basis men även på en strategisk nivå.

I rollen som ansvarig utgivare på Syd-Österbotten är du samtidigt biträdande chefredaktör på HSS Media och arbetar tätt tillsammans med de ansvariga utgivarna på Vasabladet och Österbottens Tidning. Lokaljournalistiken är det allra viktigaste för HSS Medias nyhetskanaler och tidningar. Syd-Österbottens bevakningsområde är Sydösterbotten med Närpes som huvudsäte för redaktionen, som består av totalt nio journalister.

Kontaktinformation

Är du intresserad? Hör av dej med frågor eller intresseanmälan till HSS Medias
vd och chefredaktör Niklas Nyberg via mejl niklas.nyberg@hssmedia.fi eller telefon 050-3688 577.

Om HSS MEDIA

HSS Media Ab som ger ut Österbottens tre största svenska tidningar, Syd-Österbotten, Österbottens Tidning och Vasabladet, är en dynamisk mediekoncern under kraftig utveckling. Vi satsar på våra starka varumärken men samtidigt utvecklar vi ständigt nya affärsmöjligheter. Vår största dagstidning Vasabladet är på nätet den mest lästa svenskspråkiga dagstidningen i Finland och trots stora utmaningar i mediabranschen ökar i år både våra prenumerationsintäkter och annonsintäkter. Koncernens ägare är Harry Schaumans Stiftelse.

Adress

HSS MEDIA

Sandögatan 20

65100 Vasa

http://www.hssmedia.fi/