Kommunikationschef


Beskrivning

Som kommunikationschef leder du det strategiska och operativa kommunikationsarbetet för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, både vad gäller intern och extern kommunikation. I innehållsmässiga frågor rapporterar kommunikationschefen både till generalsekreteraren och till rådsdirektören. Du är medlem i Nordiska ministerrådets ledningsgrupp.
 
Du ansvarar för kommunikationsavdelningens budget och ekonomiuppföljning. Du ansvarar dessutom för www.norden.org, och är ansvarig utgivare för alla publikationer som utges inom det officiella samarbetet.
 

Kvalifikationer

För att klara jobbet skall du vara en mycket erfaren och robust personalledare, med vana att coacha och leda både stora och små grupper och projekt. Du har ett aktivt intresse för politik och nordiska frågor. Du är flexibel, lyhörd och snabb. Vidare tänker du strategiskt och är en god och pålitlig teamspelare. I perioder är arbetsbelastningen hög vilket kräver en hög stresstålighet. 
 
Som avdelningschef på kommunikationsavdelningen förutsätter vi:

- att du är expert på politisk och strategisk kommunikation
- att du har en omfattande målgrupps- och kanalkunskap
- att du har erfarenhet av både skriftlig, muntlig, digital och visuell kommunikation
- att du är utåtriktad och har vana att tala inför publik
- att du har goda språkkunskaper, skriftligt och muntligt, i minst ett av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska) samt goda kunskaper i engelska
 
Övrig erfarenhet
Den vi söker har en akademisk eller annan relevant erfarenhet. Ett väldokumenterat nätverk, särskilt bland nordiska journalister och opinionsbildare är ett krav. Erfarenhet av jobb i en internationell organisation är en fördel.

Kontaktinformation

Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Mary Gestrin på mage@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv