CHEF FÖR FAMILJERÅDGIVNINGEN


Beskrivning

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker till Jakobstad en
CHEF FÖR FAMILJERÅDGIVNINGENKontaktinformation

Läs hela annonsen på vår webbsida
www.pnks.fi
Ytterligare information om tjänsten fås av den nuvarande chefen Jan-Erik Nyberg,
tel. 040 310 0486.

Adress

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
http://www2.pedersoreprosteri.fi/portalv2/index.php/samfaelligheterna/pedersoerenejdens-kyrkl-samf