SKOGSVÅRDSINSTRUKTÖR


Beskrivning

En skogsvårdsinstruktör med områdesansvar för Över- och Yttermalax samt Sundom, stationeringsort är Malax och en skogsvårdsinstruktör med områdesansvar för Oravais och Maxmo, stationeringsort Vörå. Till arbetsuppgifterna hör att planera och förverkliga skogsägarråd givningen samt skogsvårds- och virkeshandelstjänster på området. Tjänsterna tillträds enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Sökanden bör ha en för uppgiften lämplig examen, gärna skogsbruksingenjörsexamen. Lön i enlighet med METO-skogsbranschens experter/Privatskogsbrukets arbetsgivare rf kollektivavtal.

Ansökan skickas till

rekrytering@svf.fi

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ger verksamhetsledare Jan Slotte, 050 544 2690.

Om Skogsvårdsföreningen Österbotten

Skogsvårdsföreningen Österbotten rf har till syfte att främja lönsamheten hos det skogsbruk som skogsägarna idkar genom att producera tjänster samt bevaka skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen har 10 500 medlemmar och till koncernen hör de helägda dotterbolagen Ab Österbottens Trä - Pohjalaisten Puu Oy och Ab Skogsfastigheter AFM. Koncernen omsätter 16 miljoner euro.

Adress

Skogsvårdsföreningen Österbotten
http://www.mhy.fi/sv/osterbotten