Två projektarbetare


Ansökan skickas till

De lediga tjänsterna söks genom att fylla i den elektroniska
ansökan på webbsidan www.soite.fi/työpaikat, där du även hittar
duglighetskraven och ytterligare uppgifter om tjänsterna.

Om Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Adress

Soite
http://www.kpsote.fi/sv/