Studiehandledare


Beskrivning

Korsholms kommun söker en gemensam Studiehandledare
för Korsholms högstadium och Korsholms gymnasium.

Ansökan skickas till

Se Kuntarekry arbetsnyckel 369430.

Adress

Korsholms Kommun

Centrumvägen 4
65610 Korsholm

http://www.korsholm.fi