VIKARIERANDE VERKSAMHETSLEDARE


Beskrivning

Då vår nuvarande verksamhetsledare blir studieledig söker vi för att leda och utveckla
verksamheten i Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt en
VIKARIERANDE VERKSAMHETSLEDARE för tiden 1.9.2021 – 30.6.2022.

Som verksamhetsledare ansvarar du för förverkligandet av målen i organisationens strategi, för distriktets ekonomi, medelsanskaffningen och för personalledningen. Du ser också till att frivilligorganisationen i distriktet fungerar och svarar mot de lokala behoven.

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av lednings-
och utvecklingsuppdrag, ekonomisk kunskap och insikt i frivilligverksamhetens utmaningar i en ständigt föränderlig värld.
Du är aktiv, samarbetsvillig och målmedveten och klarar av att leda också under korstryck. För att våra mål ska uppnås krävs att du har social kompetens, förmåga att inspirera och motivera våra frivilliga tillsammans med de övriga aktörerna i organisationen.
Vi förväntar oss att du har goda kunskaper i båda inhemska språken och vi värdesätter
övrig språkkunskap. 

Ansökan skickas till

Välkommen med ansökan och löneanspråk under rubriken verksamhetsledare senast 28.6.2021under adress: FRK Österbottens svenska distrikt, Nedre torget 1a, 65100 Vasa med märke ”ansökan” eller per e-postadress ricky.berglund@redcross.fi

Kontaktinformation

Rikta eventuella frågor till verksamhetsledare Ricky Berglund tfn 050-517 7245 eller distriktets ordförande Ann-Mari Audas-Willman tfn 0500-269 789.

 

 

Adress

Röda Korset
https://www.rodakorset.fi/toimipisteet/osterbottens-svenska-distrikt