Medarbetare


Beskrivning

Kosthållsarbetare till Purmohemmet.
Ordinarie jobb fr.o.m. 12.8.2021 tillsvidare, 18 h/vecka.


Kosthållsarbetare/städare till Diamantens daghem
Ordinarie jobb fr.o.m. 3.8.2021 tillsvidare, 38,25 h/vecka.

Ansökan skickas till

Ansökan senast 16.6 via KuntaRekry.

Kontaktinformation

Närmare info via www.pedersore.fi , eller kosthålls- och
städchefen tel: 06-7850 121

Adress

Pedersöre Kommun
https://www.pedersore.fi/