IT- och ekonomichef


Beskrivning

Till arbetsuppgifterna hör att sköta om bolagets olika ekonomifunktioner, administrera olika ADB-program samt att ta en aktiv roll i företagets ledningsgrupp. Du fungerar också som ställföreträdare för vd: n. Därtill förutsätter vi att sökanden har några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, är noggrann och kan arbeta såväl självständigt som i team.

Kvalifikationer

Tjänsten förutsätter lämplig ekonomisk utbildning, mycket goda kunskaper i
svenska samt goda kunskaper i finska.

Ansökan skickas till

Er ansökan jämte CV önskar vi senast den 15.6.2021 per e-post
markus.boling@narpesvatten.fi eller per post till Närpes Vatten
Ab Rosenbackvägen 3, 64200 Närpes.

Kontaktinformation

För mer information kontakta vd Markus Böling, 040 3556032.

Om Närpes Vatten Ab

Närpes Vatten Ab är ett kommunalt aktiebolag som sköter vatten- och avloppsservicen i Närpes stad. Bolaget har ca 3800 kunder inom sitt verksamhetsområde. Vi levererade senaste år ca 800000 m3 hushållsvatten och behandlade ca 400000 m3 avloppsvatten. Bolagets omsättning är ca 1,5 M€ och vi har 15 anställda.

Partivattenbolaget Oy Aqua Botnica Ab ägs gemensamt av Närpes Vatten Ab, Teuva kommun och Kaskö stad. Teuva kommun och Närpes Vatten Ab har utvidgat Oy Aqua Botnica Ab:s verksamhet att också omfatta avloppsvattenservice och de egna reningsverken har stängts ned så att avloppsvattnet numera pumpas till Metsä Board för att renas.

Närpes Vatten Ab, som är majoritetsägare i Oy Aqua Botnica Ab, har åtagit sig att sköta Oy Aqua Botnica Ab:s hela verksamhet.

Adress

Närpes Vatten Ab

Närpes Vatten Ab, Rosenbackvägen 3, 64200 NÄRPESTel. 06-3475500, Fax 06-3475555

fornamn.efternamn@narpesvatten.fi

http://www.narpesvatten.fi/