STADSUTVECKLINGSDIREKTÖR


Beskrivning

Stadsutvecklingsdirektören ansvarar för utvecklingen och ledningen av den tekniska sektorn och stadsutvecklingen. Till uppgifterna hör att utveckla en hållbar stadsmiljö, att påskynda och förverkliga stadsutvecklingsprojekt samt att arbeta för en sporrande miljö för boende, näringsliv och företagande tillsammans med grannkommunerna och utvecklingsbolaget Concordia. Till uppgifterna hör också att koordinera de olika sektorerna vid centralen för tekniska tjänster, och utveckla samarbetet med den övriga stadskoncernen.

Kvalifikationer

Behörighetskraven är högre högskoleexamen och kännedom om området, samt ledarerfarenhet. Språkkraven är goda kunskaper i det andra inhemska språket utöver det egna modersmålet.
Erfarenhet av kommunal planering, mångprofessionellt samarbete eller utvecklingsuppgifter i samarbete med näringslivet ses som en merit.

Ansökan skickas till

Skicka in din ansökan på www.kuntarekry.fi, nyckel 364065,

Kontaktinformation

Mera information får du av:
Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund, tel. 0400 666 202
Stadsdirektör Anne Ekstrand, tel. 044 785 1410

Adress

Jakobstad
http://www.jakobstad.fi/index_se.html