Chief Project Engineer


Beskrivning

In this position, you will be responsible for planning and safeguarding electrical
works. We welcome you to a dynamic team, where you have the possibility to
work independently with the support of great colleagues. We want to be best
at what we do and therefore we continuously develop our expertise and way
of working. The diversity of tasks and projects will offer you the possibility to
challenge yourself and work with various groups of people in a multicultural
environment.

Kontaktinformation

wartsila.com/careers

Om Wärtsilä

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
MARINE SOLUTIONS
Wärtsilä Marine Solutions främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin samt olje- och gasindustrin innovativa produkter och integrerade lösningar som är säkra, ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Tack vare teknologiskt ledarskap på området samt erfarenhet, know-how och personalens engagemang kan Wärtsilä skräddarsy lösningar som ger dess kunder runt om i världen optimala fördelar.

ENERGY SOLUTIONS
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. Fram till 2017 har Wärtsilä 63 GW installerad kraftverkskapacitet i 176 länder världen över.

SERVICES
Wärtsilä Services stöder sina kunder under installationernas hela livscykel genom att optimera verkningsgraden och prestandan. Företagets servicenätverk är en unik helhet i branschen som består av ca 11.000 kompetenta medarbetare på 160 verksamhetsställen runt om i världen och som betjänar över 12.000 kunder varje år. Serviceportföljen, som omfattar allt från reservdelar till kompletta drifts-, underhålls- och optimeringstjänster, utvecklas hela tiden, inte bara för att göra kundernas installationer mer användbara utan också för att skapa tillväxt i deras affärsverksamhet. Wärtsilä har förbundit sig till att leverera hög kvalitet, expertstöd och tillgång till tjänster på ett så miljövänligt sätt som möjligt när och var som helst.

Adress

Wärtsilä
https://www.wartsila.com/sv