Sjukskötare


Beskrivning

Vård- och omsorgscentralen anställer en sjukskötare till Åldersro servicecenter, till ett vikariat från 1.6.2021-28.8.2022 eller enligt överenskommelse. Tilläggsinfo: www.kristinestad.fi eller avdelningsskötare Kirsi Widberg tel. 040-159 0504 eller chef för vårdarbete Elisabeth Sjöberg tel. 040-513 1072.

Vård- och omsorgscentralen anställer en sjukskötare till hemvården på ett moderskapsvikariat, tillträde 1.6.2021-23.4.2022 eller enligt överenskommelse. Tilläggsinfo: www.kristinestad.fi eller avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre tel. 040-545 8092.

Kvalifikationer

Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Ansökan skickas till

kuntarekry.fi

Adress

Kristinestad

Kristinestads stad
PB 13
64101 Kristinestad

http://www.kristinestad.fi/sv/document.aspx?docID=5576