Verksamhetsledare


Beskrivning

Nu lediganslås en ordinarie tjänst som verksamhetsledare att i samråd med föreningens styrelse och stadens äldreomsorg handha ledningen och utvecklandet av verksamheten.

Kvalifikationer

Kompetenskrav: Högre examen från lämplig utbildningslinje,
goda kunskaper i svenska och finska.

Ansökan skickas till

Mariahemmet,

Ebba Brahe-esplanaden 11, 68600 Jakobstad.

Kontaktinformation

Förfrågningar: Maria Raitanen, tel. 06 7236012/ 050 5274212.

 

Om Mariahemmet

Mariahemmet i Jakobstad är ett föreningsägt äldreboende med
effektiverat serviceboende. Hemmet har 42 platser och en rutinerad
personal på i medeltal 37 personer.

Adress

Mariahemmet

Tfn (06) 723 6012
Adress Ebba Braheesplanaden 11, 68600 Jakobstad
E-post mariahemmet1[at]multi.fi