Sommararbetare


Beskrivning

Vi söker SOMMARARBETARE ATT BEKANTA SIG MED ARBETS-
LIVET INOM HANDELS- och RESTAURANGBRANSCHEN Våra verksamhetsställen

hittar du på
https://eepee.fi/palvelut/

Ansökningsanvisningar
hittar du på www.eepee.fi
ANSÖKNINGSTIDEN
GÅR UT
16.5.2021

Sommararbetet (2 veckor / 10 dygn) är ämnade för grundskolelever, tiondeklassister,
gymnasiestuderanden och de som deltar i VALMA- samt TELMA -utbildningen.
Till sommararbetare hör de 14-17 -åringar, som inte tidigare varit i arbete inom handels- och restaurangbranschens yrken, förutom eventuella tidigare TET-bekanta-dig-med-perioder inom skolan.

Ansökan skickas till

Ansökningsanvisningar hittar du på www.eepee.fi

Om S-gruppen

S-gruppen är en finländsk företagsgrupp inom handels- och servicebranschen med över 1600 verksamhetsställen i Finland. S-gruppen bildas av handelslagen och Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) med dotterbolag.

Adress

S-gruppen
https://www.s-kanava.fi