Ansvarig handledare


Ansökan skickas till

Valtiolle.fi
Arbetsnyckel,
33-225-2021

Om Lagmansgårdens skolhem

Lagmansgården är ett statligt skolhem som lyder under THL.

Adress

Lagmansgårdens skolhem

Gåtasvägen 99, 68910 Bennäs

http://www.valtionkoulukodit.fi/lagmansgarden_se.html