LOKALHANTERINGSCHEF


Beskrivning

Till uppgiften hör att sköta lokalhanteringen i fråga om de lokaler samkommunen besitter och i fråga om samkommunens nybyggnadsprojekt samt att planera användningen, att koordinera underhållet av fastigheter och att fungera som klient i relation till våra hyresvärdar vid hyrning.

Kvalifikationer

Behörighetsvillkoret för tjänsten är en lämplig teknisk yrkeshögskoleexamen inom byggnads- eller fastighetsbranschen eller en motsvarande tidigare examen.

 

Ansökan skickas till

Sök uppgiften via det elektroniska systemet på adressen www.soite.fi/tyopaikat. På sidan kan du också läsa behörighetsvillkoren och mer information om tjänsten.

Om Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Adress

Soite
http://www.kpsote.fi/sv/