Utvecklingschef


Beskrivning

Vi söker nu en person som är arbetslivsinriktad, har viss utbildarerfarenhet, varit involverad i arbetarskyddsverksamhet och som har visionen och ett brinnande intresse att tillsammans med koncernens övriga utveckla och bredda vår verksamhet.

Kontaktinformation

För mera information, gå till:
www.optimaedu.fi/utvecklingschef

Om OptimaPlus Ab

OptimaPlus Ab är dotterbolag till Optima samkommun och har sin
huvudort i Jakobstad.
Våra uppgifter har traditionellt sett varit att förse arbetslivet med
specialkompetenser, yrkeschaufförer med
yrkeskompetensfortbildningar samt skapa arbetskraftsutbildningar i 
samarbete med arbetskraftsmyndigheterna.

Adress

OptimaPlus Ab