Sakkunnig i fastighetsfrågor


Beskrivning

Som sakkunnig i fastighetsfrågor förvaltar och utvecklar du fastighetsbeståndet.
Du bereder och förverkligar tillsammans med styrelsen nya fastighetssatsningar
enligt Kulturfondens strategi och SKUI:s fastighetsstrategi. Du sköter Kulturfondens renoveringsbidrag och förvaltningen av residens- och stipendielägenheter. Du planerar och koordinerar också fastighetsprojekt inom
utbildnings- och kultursektorn i samarbete med andra fonder och stiftelser.

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har:
• lämplig högskoleexamen
• god kännedom om det svenska i Finland
• goda insikter i fastighetsförvaltning och fastighetsunderhåll
• erfarenhet av projektledning i fastighetssektorn
• goda kunskaper om offentlig förvaltning och kommunala beslutsprocesser

Kännedom om fastighetsjuridik och markplanering är en fördel.

Ansökan skickas till

Skicka din ansökan med löneanspråk senast 31.1.2021 till
konsult Ulla Lövholm, mail@ullalovholm.fi.

Kontaktinformation

Styrelseordförande Mikaela Nylander svarar på frågor på 050 511 3029 (säkrast 12.1 kl. 10-13 och 15.1 kl. 9-12)
eller mikaela.nylander@gmail.com. 

Om Svenska kulturfonden

 Svenska kulturfondens uppgift är att stödja satsningar på utbildning och kultur på svenska i Finland. Inom Svenska kulturfonden finns idag över 480 fonder vilkas disponibla avkastningsmedel utdelas av Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland.

Adress

Svenska kulturfonden

Simonsgatan 8 A PB 439 00101 Helsingfors

http://www.kulturfonden.fi/sv/start/