BITRÄDANDE BYGGNADSINSPEKTÖR


Kontaktinformation

Mera information om ansökningsförfarandet och arbetsuppgifterna fås via kuntarekry.fi och www.pedersore.fi.
Tilläggsuppgifter: chefen för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund tel. 050-554
5725 eller vikarierande byggnadsinspektör Johnny Nylund tel. 050-5625 703.

Adress

Pedersöre Kommun
https://www.pedersore.fi/