PAYROLL SPECIALIST


Beskrivning

HR teamets uppgift är att producera och utveckla tjänster av hög kvalitet
inom HR och intern kommunikation till personalen i våra bolag. Vi är den
främsta aktören inom branschen och så är även vårt team.

Kvalifikationer

För att du ska kunna komma med i teamet förväntar vi oss förutom yrkeskunnighet även att du delar både våra värderingar och vår verksamhetsidé, där basen består av en aktiv och öppen kommunikation samt förstklassig kundservice.

Kontaktinformation

Mera information på www.kwhlogistics.com/careers.
Ytterligare information om platsen ges ti 12.1 kl. 13–14 och må 18.1
kl. 16-17 av HR Director Mona Andersson-Kuorikoski, 040 4803832
eller mona.andersson-kuorikoski@kwhlogistics.com

Om Kwh Group

KWH-koncernen Ab är ett österbottniskt familjeföretag som äger dotterbolag runt världen. År 2015 omsatte koncernen 364 miljoner euro och sysselsatte närmare 1700 personer. Koncernen äger en representationsgård, Keppo Gård, samt Keppo Guest House med totalt 40 bäddplatser, bastu, två större festsalar mm. i Jeppo.

Adress

Kwh Group

Kauppapuistikko 15, 6. kerros. 65100 Vaasa Finland | Tel +358 20 778 7900

http://www.kwhgroup.com/