Tekniker / ingenjör


Beskrivning

Asve-San Ab söker en tekniker / ingenjör inom byggnads- eller VVS-teknik för fast anställning till vårt team. 

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter om tjänsten ger Kim Lassén,
050-553 8978.

Om Asve-San Oy Ab

.ASVE-SAN har 20 års erfarenhet inom saneringsbranschen. Vi är specialiserade inom asbest-, mögel- och brandskadesanering samt utför även arbeten såsom torkning av vattenskador, kartläggning av vattenskador, ventilationsrengöringar, asbest-kartläggningar, termografering, rivningsarbeten, fräsning av betonggolv m.m.

Adress

Asve-San Oy Ab

Permosvängen 119, 68600 Jakobstad