Direktör


Beskrivning

Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet.

Nordiska ministerrådet söker nu en direktör till NIVA som kan skapa relevans och mervärde för de nordiska ländernas samarbete, genom att vidareutveckla NIVA som en professionell arrangör av kurser och seminarier baserade på aktuell forskning, som motsvarar experters och forskares behov av utbildning i arbetshälsa, arbetsmiljö och säkerhet.
                                     
Till denna tjänst söker vi dig som kan leda organisationen, och verka i ett team på fyra personer, där du även förväntas utföra vissa handläggande uppgifter samt ansvara för NIVA:s administration och ekonomi. Förutom att samarbeta med Nordiska ministerrådets sekretariat, dess ämbetsmannakommittéer och andra nordiska institutioner, kommer du också att samarbeta med de andra nordiska institutionerna i Helsingfors, samt ha nära kontakt med bl.a. nationella myndigheter och experter. Du ska också facilitera arbetet i NIVA:s styrelse och referensgrupp. Tjänsten innebär resor, främst inom Norden.

Som direktör rapporterar du direkt till Nordiska ministerrådets Generalsekreterare. Du har personalansvar samt juridiskt och ekonomiskt ansvar för NIVA:s verksamhet, som styrs av institutionens stadgar, strategiska mandat och det årliga regleringsbrevet från Nordiska ministerrådets General­sekreterare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:relevant akademisk utbildning, där forskarutbildning är en merit
dokumenterad chefserfarenhet där erfarenhet från politiskt styrda organisationer är en merit
dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete och ekonomistyrning
förmåga att leda, inspirera och engagera medarbetare
intresse för arbetsmiljöfrågor, forskning och utbildning
förmåga att bygga nätverk och relationer med andra nordiska institutioner och andra relevanta intressenter i Norden och internationellt
god muntlig och skriftlig formulerings/kommunikationsförmåga på ett av de skandinaviska språken (danska, norska eller svenska) och på engelska. En god förståelse av alla skandinaviska språk är ett krav. Kunskaper i finska är meriterande.

Kontaktinformation

Mer information på www.norden.org.

hr@norden.org.

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv