Specialplanerare


Beskrivning

Vill du jobba med intressebevakning, delaktighet och kommunikation? Vi söker en specialplanerare för fast anställning. Du tar fram material kring frågor som är viktiga för Österbotten, bistår vid utarbetande av
strategiska planer och bearbetar statistik.

Kontaktinformation

Läs mer på
www.obotnia.fi/jobba-hos-oss

Om Österbottens förbund

Österbottens förbund arbetar med regional utveckling i landskapet Österbotten med sina mer än 180 000 invånare. Vi bevakar invånarnas, näringslivets och kommu­nernas intressen i Vasaregionen, Jakobstadsregionen, Kyrolandet och Sydösterbotten.

Adress

Österbottens förbund
http://www.obotnia.fi