ARKIVARIE


Beskrivning

Dina främsta arbetsuppgifter är att ordna, förteckna och registrera arkivmaterial och att göra det tillgängligt för våra användare. 

Kvalifikationer

Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete och trivs med att betjäna kunder. Vi söker dig med högre högskoleexamen inom humaniora eller samhällsvetenskaper, vi värdesätter särskilt studier i traditionsvetenskap eller musikvetenskap.

Kontaktinformation

LÄS MER OCH ANSÖK
JOBB.SLS.FI

Om Svenska litteratursällskapet i Finland

SLS uppdrag är att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland, att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen samt att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska medelst pris och understöd.

Adress

Svenska litteratursällskapet i Finland

PB 158, 00171 Helsingfors

http://www.sls.fi