Stadsdirektör


Beskrivning

Att vara stadsdirektör handlar om att skapa livskvalitet
– för alla som bor, lever och arbetar här. Vi söker en
målinriktad visionär, som vill leda och utveckla vår stad.
Till din hjälp har du ett team av erfarna och engagerade
medarbetare.

Kvalifikationer

Behörighetskraven är lämplig högre högskoleexamen, goda
kunskaper i kommunal förvaltning samt goda kunskaper om
beredningsprocesser och kommunal ekonomi. Av sökanden
krävs fullständiga kunskaper i svenska och finska, samt andra
språkkunskaper som tjänsten förutsätter.

Ansökan skickas till

Skicka in din ansökan på www.kuntarekry.fi, nyckel 313894

Kontaktinformation

Mera information får du av:
Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund, tel. 0400 666 202
Stadsfullmäktiges ordförande Peter Boström, tel. 044 550 9902

Adress

Staden Jakobstad
http://jakobstad.fi/