HAMNÖVERVAKARE


Beskrivning

I arbetsuppgifterna ingår i första hand följande:
• fartygsbetjäning, dvs. förtöjning och losskastning av fartyg
• vatten- och avfalls tjänster till/från fartygen
• övervakning av allmän ordning på hamnområdet
• arbetsuppgifter inom ramen för ISPS –koden
• rapportering via hamnens datasystem
• mindre underhållsarbeten

Kvalifikationer

Vi förutsätter:
• kunskaper i svenska och finska i tal och skrift samt muntliga kunskaper i engelska
• erfarenhet från sjöfart
• förmåga att arbeta ensam och i grupp
• färdigheter i användning av de vanligaste dataprogrammen (bl.a. MS Office)
• körkort (personbil)
• flexibilitet gällande arbetstid och arbetsuppgifter samt vilja att utveckla
verksamheten.
Vi förutsätter följande utbildningar och tillstånd, vilka också kan avläggas efter att arbetsförhållandet inletts: arbetssäkerhetskort, ordningsvaktskort, maritim VHF-radiocertifikat och utbildning gällande ISPS -koden.

Ansökan skickas till

juha.hakala@portofjakobstad.fi

Kontaktinformation

Mera information ger teknisk chef Johanna Heinoja, e-post johanna.heinoja
@portofjakobstad.fi eller tel 040 508 1906.

Om Jakobstads Hamn Ab

Jakobstads Hamn Ab, aktiebolag från och med 1.1.2015, har idag 7 anställda. Till sin karaktär är Jakobstads Hamn Ab en så kallad ”land lord” hamn. Omsättningen ligger på ca 2 miljoner euro och varumängden 1 miljoner ton. Jakobstads Hamn Ab betjänar främst skogsindustrin via export av cellulosa och sågade varor. Importen består i huvudsak av lut, cement och bränsle för energiproduktion. Hamnens kapacitet växte kraftigt när det nya seglingsdjupet på 11 meter kunde tas i bruk 2016. Detta innebär att hamnen nu kan hantera 2,5 – 3 miljoner ton. Jakobstads Hamn Ab står alltså väl rustad inför framtiden.

Adress

Jakobstads Hamn Ab

PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI

http://www.portofpietarsaari.fi/