Teknisk specialist, systemspecialist, innehållsproducent


Beskrivning

Teknisk specialist
Vill du skapa energilösningar för våra kunders behov? Söker du efter möjligheter att använda ditt energikunnande och inspireras du av att bygga en hållbar framtid? I fjärrvärmeteamet vill vi skapa utmärkta kundupplevelser i en avslappnad arbetsmiljö. Du har god känsla för kundarbete, jobbar aktivt och utvecklingsorienterat samt visar på sinne för affärer.

Systemspecialist
Har du ett brinnande intresse för nya lösningar och utvecklingsarbete? Till utvecklingsenheten söker vi en serviceinriktad specialist med god initiativförmåga, som gärna samarbetar med kolleger, systemleverantörer och slutanvändare. I den här uppgiften får du möjlighet att brett utnyttja dina IT-kunskaper i samband med olika ibruktagnings-, utvecklings- och stödprocesser.

Innehållsproducent
Är skrivande din passion? Kan du inspirera och skapa vi-anda genom interna kommunikationskanaler? Vet du hur du fångar både läsarens och sökmotorernas uppmärksamhet i dina webbtexter? Till Elhandeln
söker vi dig som med full koll på både finska och svenska vill utveckla våra kommunikationsprocesser.

Ansökan skickas till

Ansökningstiden för uppgiften som innehållsproducent och teknisk specialist avslutas 22.11 och för systemspecialistuppgiften 30.11.

Adress

Vasa Elektriska
http://www.vaasansahko.fi/SV/Innehall/Pages/Vasa-Eln%C3%A4t.aspx