INTERN REVISOR


Beskrivning

EN TJÄNST SOM INTERN REVISOR

Kontaktinformation

Den lediga tjänsten söks genom att fylla i den elektroniska
blanketten på www.soite.fi/tyopaikat. På sidan finns också
behörighetsvillkoren och andra tilläggsuppgifter om
tjänsten.

Om Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Adress

Soite
http://www.kpsote.fi/sv/