Seniorrådgivare


Beskrivning

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att följa, driva och utveckla den nordiska utbildningspolitiken i enlighet med gällande politiska riktlinjer, särskilt avseende förskola, grundskola, gymnasium och lärarutbildning
Att initiera och utveckla samarbetet inom utbildningsområdet utifrån ministerrådets vision, bl.a. avseende utbildning i hållbar utveckling och demokrati samt gällande framtidens kompetenser och analyssamarbete
Att hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom utbildningsområdet i de nordiska länderna, såväl på ämbetsmanna- som expertnivå
Att initiera, förbereda och följa upp ärenden inom aktuellt ministerråd och ämbetsmannakommitté
Att hantera projekt och budgetfrågor inom ansvarsområdet
Att upphandla och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar etc.
Att företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser.

Kvalifikationer

Utbildning och erfarenhet
Du har en relevant högre akademisk utbildning och minst sex års relevant arbetslivserfarenhet
Du har kunskap om, och erfarenhet av nordisk utbildningspolitik, till exempel från arbete inom ett departement/ministerium, myndighet/styrelse/direktorat eller motsvarande, samt ett aktuellt nätverk inom området
Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning
Du har kännedom om internationellt samarbete.

Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska.

Du som person
Du har förmåga att självständigt initiera, driva och överblicka såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer
Du har en god analytisk förmåga och kan ta egna initiativ
Du har lätt för att formulera dig tydligt och kortfattat i tal och skrift
Du har lätt för att samarbeta med andra.

Kontaktinformation

Önskar du att veta mer om tjänsten eller anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv