Rådsdirektör


Beskrivning

Rådsdirektören rapporterar till Nordiska rådets president och har det övergripande ansvaret för Nordiska rådets sekretariat. Sekretariatets uppgifter är många och varierande. Bland annat infattas att stödja rådets organ, planera och förbereda möten och konferenser samt bereda ärenden för politiska beslut. Dessutom stöder sekretariatet rådet i dess internationella kontakter och säkerställer information till, och kontakt med, medier och allmänheten. Tjänsten är krävande, men en utmaning för rätt person.

Som rådsdirektör kommer du bland annat att arbeta med att:
- leda sekretariatet i enlighet med gällande avtal, arbetsordning och instruktioner för Nordiska rådets sekretariat
- se till att visioner, mål och strategier bereds och beslutas i enlighet med Nordiska rådets behov och möjligheter
- i samarbete med presidenten och presidiet arbeta för att synliggöra och öka kännedomen om det nordiska parlamentarikersamarbetets verksamhet och visioner
- vidareutveckla relationerna till sekretariatets uppdragsgivare och samarbetspartner, det vill säga till presidenten, presidiet och rådets övriga organ och utskott, liksom till Nordiska ministerrådet, de nationella sekretariaten och partigruppssekretariaten m.m.
- säkerställa en professionell, engagerande och kommunikativ arbetsmiljö för sekretariatets ca 15 medarbetare och se till att uppdragen utförs med högsta kvalitet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
- bred ledarerfarenhet, gärna från komplexa nätverksorganisationer
- solid insikt i, och förståelse för, politiska processer, företrädesvis i parlamentariska sammanhang
- kontinuerligt fokus på att utveckla sekretariatet som organisation och att utveckla samarbetet med aktuella aktörer i det nordiska parlamentarikersamarbetet
- stort fokus på ledarskap
stort intresse för, och insikt i, det nordiska samarbetet i synnerhet och internationellt samarbete i allmänhet
- ett utåtriktat och synligt uppträdande samt stor förmåga att skapa relationer och nätverk i en komplex miljö
- en motiverande, personlig och engagerande ledarstil samtidigt som du är strukturerad, målinriktad och har förmåga att genomföra saker
- en grundläggande förståelse för de politiska processerna i allmänhet och inom det nordiska samarbetet i synnerhet
- ett tydligt och reflekterande sätt att leda andra människor och en förmåga att kommunicera väl, både internt och externt
- god administrativ erfarenhet
- goda språkkunskaper i antingen danska, norska eller svenska och engelska.

Du är medborgare i ett av de nordiska länderna.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta nuvarande rådsdirektör Britt Bohlin på e-post brbo@norden.org. Har du frågor om lön och anställningsvillkor, kontakta administrationschef Anya Strøm Kromann på e-post anystr@norden.org.

För mer information, se www.norden.org.

Om Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre fackavdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 140 anställda.

Adress

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn