UTVECKLINGSSOCIALARBETARE


Beskrivning

Till SONet BOTNIA i Österbotten söker vi en
UTVECKLINGSSOCIALARBETARE
till projektet TUKI OIKEASTA PAIKASTA (TOP) – Stöd från rätt plats –
Mångdisciplinärt stärkande av barnskyddet i Västra Finland 2020–2022

Kontaktinformation

Mer information och ansökningsblankett:
seamk.fi/toihinseamkiin
ja www.sonetbotnia.fi

Adress

SONet Botnia
http://www.sonetbotnia.fi/