POTATIS- och VÄXTODLINGSRÅDGIVARE


Beskrivning

• Arbetsuppgifter består av olika rådgivningsuppgifter under
växtsäsong, odlingsplanering, stödansökning samt potatis
försöksverksamhet

• Placeringsort Kristinestad och verksamhetsområde huvudsakligen i Syd-Österbotten

Kvalifikationer

Vi söker dig med

• Goda kunskaper och erfarenhet inom potatis- och växtod-
ling, växtnäring, växtskydd och produktionsekonomi

• Vi värdesätter goda sociala kunskaper, teamarbete, flexibilitet samt språkkunskaper

• Anställning fr.o.m. 1.1.2021

 

Ansökan skickas till

ProAgria Lantbrukssällskapet
Meira-Pia Lohiluoma, Direktör
Handelsesplanaden 16 D, 65100 Vasa
Tel. 050-5685515, meira-pia.lohiluoma@proagria.fi

Kontaktinformation

• Kontakta Jan-Erik Back för att diskutera mera om arbetsuppgifter Tel. 050-4417511, jan-erik.back@proagria.fi

Om Pro Agria

Vi är en medlemsstyrd, öppen och opartisk rådgivningsorganisation vars medlemmar är lantmannagillen samt enskilda personer i svenska Österbotten. Vår verksamhet skall stöda en hållbar utveckling i lantbruks- och övriga landsbygdsföretag och förstärka företagens konkurrenskraft.

Österbottens Svenska Lantbrukssällskapets högsta beslutande organ är Lantbrukssällskapets allmänna möte (årsmöte). Mötet väljer en styrelse som tillsammans med Lantbrukssällskapets direktör ansvarar för den löpande verksamheten.

Adress

Pro Agria

Handelsesplanaden 16 D
65100 VASA

http://www.lantbrukssallskapet.fi