PRODUKTIONSPLANERARE


Beskrivning

PRODUKTIONSPLANERARE 

att ansvara för verksamheten i vår tvålfabrik som byggs i Korsnäs. I ditt arbete kommer du dagligen
att jobba med olika avdelningar och team och vara i kontakt med våra samarbetspartners i Sverige.

Utöver produktionsplanering kommer dina arbetsuppgifter även att innefatta resursplanering, mate-
rialanskaffning och logistikhantering samt att delta i utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer

Vi söker just dig med:
- erfarenhet av produktionsplanering och lämplig
utbildningsbakgrund
- starka IT-färdigheter (Excel och ERP)
- viljan att lära sig nytt och förmågan att anamma
de mest produktiva och effektiva arbetsmetoderna
- god kommunikationsförmåga
- goda kunskaper i skriftlig och talad finska,
svenska och engelska

Dessutom värdesätter vi om du har arbetserfarenhet och kunskap om arbetsuppgifter relaterade till materialanskaffning eller logistik.

Ansökan skickas till

Skicka din CV och ansökan senast 25.10 till:
rekrytointi@dermosil.fi

Kontaktinformation

.Information Joakim Vest, tfn 020 746 6447.
Telefontid 15.10 och 22.10 kl 9–11.

Om Dermoshop Ab

Dermoshop Ab utvecklar och säljer hudvårdsprodukter under varu- märket Dermosil. Via vår webbshop säljer vi produkter i Finland, Sveri- ge, Estland och Ryssland. Vi har kreditklassificering AAA och certifikaten ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Till koncernen hör även Guest Comfort Ab [guestcomfort.com] och Mosho Ab [mosho.fi]. Vi är 73 anställda, omsättningen år 2018 var 29 miljoner.

Adress

Dermoshop Ab
http://dermosil.fi