Forskningschef


Beskrivning

Vi söker en forskningschef till vårt dynamiska team inom Novias forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI). Forskningschefen koordinerar högskolans FUI-verksamhet och stöder prefekter och forskningsledare inom institutionerna. Forskningschefen samarbetar med ekonomichefen samt förvaltnings- och personaldirektören.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lämplig doktorsexamen och erfarenhet av att leda forsknings- och utvecklingsprojekt innefattande administrativa, ekonomiska och avtalsmässiga frågor. Du har även erfarenhet av ansökningsprocesser och forskningsfinanciärer på nationell och EU-nivå.

Kontaktinformation

Läs mera på novia.fi/lediga-befattningar

Mera information: Rektor Örjan Andersson 050 527 2286

Om Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 340 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer. 

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande.  Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Adress

Novia

PB 6, 65201 Vasa
Tfn (06) 328 5555
Fax (06) 328 5117
antagningsservice@novia.fi

https://www.novia.fi