Projektarbetare


Beskrivning

Vi söker en PROJEKTARBETARE på deltid med goda sociala kunskaper, organiseringsförmåga, intresse för primärproduktion, och utmärkta kunskaper i användning av sociala medier och bildhantering.

Vi önskar att du som söker kan inleda arbetet så fort som möjligt och vi erbjuder anställning under hela
projekttiden fram till 30.6.2022.

Ansökan skickas till

 

ProAgria Lantbrukssällskapet
Meira-Pia Lohiluoma, Direktör
Handelsesplanaden 16 D, 65100 Vasa
050-5685515, meira-pia.lohiluoma@proagria.fi

Kontaktinformation

Kontakta Christoffer Ingo för att diskutera mera om projekt, tel. 040-5455472 christoffer.ingo@proagria.fi

Om Pro Agria

Vi är en medlemsstyrd, öppen och opartisk rådgivningsorganisation vars medlemmar är lantmannagillen samt enskilda personer i svenska Österbotten. Vår verksamhet skall stöda en hållbar utveckling i lantbruks- och övriga landsbygdsföretag och förstärka företagens konkurrenskraft.

Österbottens Svenska Lantbrukssällskapets högsta beslutande organ är Lantbrukssällskapets allmänna möte (årsmöte). Mötet väljer en styrelse som tillsammans med Lantbrukssällskapets direktör ansvarar för den löpande verksamheten.

Adress

Pro Agria

Handelsesplanaden 16 D
65100 VASA

http://www.lantbrukssallskapet.fi