DRIFTSARBETARE


Beskrivning

I den här mångsidiga och ansvarsfulla uppgiften har du en viktig roll i att säkerställa en trygg drift av kraftverket. Till dina viktigaste uppgifter hör att följa upp maskineriet under drift, utföra gransknings- och åtgärdsrundor och att genomföra förhandsunderhållsarbete.

Kontaktinformation

Bekanta dig närmare och sök uppgiften på uratori.mps.fi

Om Vaskiluodon Voima

Vaskiluodon Voimas kraftverk på Vasklot producerar el och fjärrvärme för Vasa stads behov.

Adress

Vaskiluodon Voima

Kirkkopuistikko 0, 65100 Vaasa