MARKNADSFÖRINGSCHEF, FÖRSÄLJNINGSPLANERARE, AUTOMATIONSMONTÖR, UNDERHÅLLSMONTÖR


Beskrivning

MARKNADSFÖRINGSCHEF som ansvarar för Delis utveckling, tillväxt och lönsamhet. Till dina arbetsuppgifter hör att sköta produktsortimentet och att utveckla betjäningen till salladsbarerna och butikernas betjäningsdiskar, vårt SalattiMestari-koncept hör till ditt ansvarsområde.

FÖRSÄLJNINGSPLANERARE som ansvarar för beräkning och utveckling av efterfrågan på våra produkter samt för analys av förändringar i efterfrågan. Du uppgör försäljningsprognoser i samarbete med kunderna, försäljningen och marknadsföringen och ser tillsammans med inköpet och logistiken till att processen från order till leverans lyckas.

AUTOMATIONSMONTÖR  som arbetar med service, reparation och underhåll av produktionsmaskinerna samt aktivt deltar vid ibruktagningen av nya maskiner. Du ansvarar för ditt tilldelade ansvarsområde och för att maskinerna och automatiken fungerar under ditt arbetsskift.

UNDERHÅLLSMONTÖR som arbetar med service, reparation och underhåll av produktionsmaskinerna samt aktivt deltar vid ibruktagningen av nya maskiner. Du ansvarar för ditt tilldelade ansvarsområde och för att maskinerna fungerar under ditt arbetsskift.

 

Kontaktinformation

Läs mer info på www.fresh.fi

Om Fresh Servant Oy AB

Fresh Servant är ett innovativt familjeföretag från Jakobstad som grundades år 1995. Före detta verkade företaget under Oy Snellman Ab. Verksamheten fick sin början redan år 1971 med namnet Snellmans Grönsaksgrossist Oy.

Fresh Servant har två verksamhetspunkter, Jakobstad och Vasa.

Adress

Fresh Servant Oy AB

Fresh Servant Oy Ab
Bärholmsvägen 12
68870 Edsevö

http://www.fresh.fi/se/framsida