Kundchef


Beskrivning

Vi söker till företagssegmentet:

Kundchef

Kontaktinformation

fennia.fi/lediga-jobb

Om Fennia

Fenniakoncernen är expert på försäkringar och tjänster i anslutning till dessa. Vi erbjuder företag, företagare och privathushåll alla tjänster de behöver inom riskhantering, försäkring och kapitalförvaltning. 

Till Fenniakoncernen hör tre bolag: Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster.

Av bolagen i Fenniakoncernen är Fennia ett ömsesidigt bedrivet bolag, dvs. det ägs av kunderna. Fennia Liv är ett aktiebolag som till hundra procent ägs av Fennia. Fennia Kapitalförvaltning Ab är Fennia Livs dotterbolag. Eftersom det inte finns några utomstående placerare, kan Fenniakoncernens vinster användas för att utveckla tjänsterna för kunderna.

Adress

Fennia
http://www.fennia.fi/