Stadsdirektör


Beskrivning

Att vara stadsdirektör handlar om att skapa livskvalitet för alla som bor, lever och arbetar här. Vi söker en målinriktad visionär, som vill leda och utveckla vår stad.
Till din hjälp har du ett team av erfarna och engagerade medarbetare.

Kvalifikationer

Behörighetskraven är lämplig högre högskoleexamen, goda kunskaper i kommunal förvaltning samt goda kunskaper om beredningsprocesser och kommunal ekonomi. Av sökanden krävs fullständiga kunskaper i svenska och finska, samt andra språkkunskaper som tjänsten förutsätter. Du ska verka i en politiskt styrd och decentraliserad organisation.

Ansökan skickas till

Skicka in din ansökan på www.kuntarekry.fi, nyckel 313894

Kontaktinformation

Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund, tel. 0400 666 202
Stadsfullmäktiges ordförande Peter Boström, tel. 044 550 9902

Adress

Staden Jakobstad
http://jakobstad.fi/